Przymierze to słowo zawarte w Piśmie Świętym. Co jest w nim najważniejsze? Bycie razem – jedyna wartość i korzyść. Chrzest święty jest takim momentem, kiedy Pan Bóg zawiera z nami przymierze. On chce być blisko nas, chce nam w życiu towarzyszyć. Zaprasza nas, abyśmy z Nim budowali i tworzyli wspólne razem. Bez względu na korzyści. Bycie razem z Panem Bogiem to wartość sama w sobie. Nie można z przymierza robić targowiska. Mówić: Jak Pan Bóg czegoś mnie nie daje, to znaczy, że Go nie ma. Poprzez dekalog otrzymujemy podpowiedź, jak realizować to wzajemne przymierze. Jak być blisko Pana Boga każdego dnia.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela