Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą kuszenia Jezusa na pustyni. Ewangelista Marek przekazał to wydarzenie jednym zdaniem, pozostawiając nam przestrzeń do własnych przemyśleń. Przebywanie czterdzieści dni na pustyni to był trudny czas, który przygotowywał Jezusa do wypełnienia misji. Ewangelista Marek informuje nas, że Syn Boży był kuszony i przebywał ze zwierzętami. Największą i najgroźniejszą bestią jest szatan. Człowiek wobec pokus diabła staje się bezradny. Dzięki Jezusowi możemy tą bestię, czyli szatana pokonać.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.