Zdziwienie, zdumienie, czyli stan człowieka, który patrzy na coś, słyszy coś i odczuwa zachwyt. Krótkim słowem: WOW! Rolę zdumienia rozpoznał i opisał papież Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim”. Pan Bóg tak nas stworzył, że potrafimy przeżyć zdumienie. Apostołowie w zachwycie nad tym, co nauczał i czynił Jezus, rozpoznali w Nim Mesjasza i poszli za Nim. Niech to zdumienie towarzyszy nam podczas każdej mszy świętej. W zdziwieniu możemy spotkać Pana Boga. Trzeba tylko mieć oczy i uszy szeroko otwarte.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.