W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł w Liście do Efezjan modli się do Pana Boga o ducha mądrości dla całego kościoła. „Niech da wam światłe oczy serca..” Człowiek posiada pięć zmysłów, które Pan Bóg cudownie stworzył. One są ważne, ale powinniśmy zadbać o serce, aby Duch Święty w nim mieszkał i je oczyszczał. Abyśmy pragnęli widzieć świat oczami Pana Boga. Takie oczy serca posiadał święty Jan Ewangelista, który w dzisiejszym Słowie podzielił się z nami tym, co sam zobaczył, idąc za Jezusem i ucząc się od Niego.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela