Dzisiejsza liturgia to nieoczekiwana zmiana miejsca i czasu. Z Betlejem przenosimy się do chwili męczeństwa świętego Szczepana. Świat przez Narodzenie Pańskie nie stał się niebem na ziemi. Jesteśmy potomstwem pełnego heroizmu Abla i okrutnego Kaina. Przyjście Jezusa na świat sprawia, że ostatnie słowo nie należy do przemocy. Święty Szczepan na okrucieństwo i niesprawiedliwość, która go spotkała, odpowiedział miłością. Jezus przejął władzę nad sercem Szczepana. A jak ja się zachowuję wobec krzywdy, którą ktoś mi wyrządza? Czy zapraszam Jezusa, aby przejął władzę nad moim sercem? Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.