Pan Jezus zostawił nam przypowieść o talentach, aby nauczyć nas mądrości. Każdy otrzymał od Pana Boga jakieś bogactwo i musi zdecydować, co z nim zrobi. Czy okaże entuzjazm i pomnoży uzyskane dobro, czy potraktuje dar Boży jako kłopot i problem, nie odnajdując w nim łaski. Mam być sługą dobrym i wiernym, zawsze na tak. Mam się bronić przed błędem trzeciego sługi, który był gnuśny i nie rozpoznał tego, co od Pana Boga w życiu otrzymał.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.