INTENCJE MSZALNE 12-18.11.2018

Poniedziałek 12.11.2018

08:00

1.      + Stefania, Jadwiga, Helena, Mieczysław, Bernard, Gerard, Franciszek oraz dziadkowie z obojga stron, dusze w czyśćcu

2.      + Rodzice z obojga stron oraz Jan, Kazimierz, Ryszard, Zbigniew i Michał

3.  O dar zdrowia dla Andrzeja

18:30

1.      + Rodzice Anastazja i Bronisław Zakrzewscy

2.      + Bogdan Matysiak – intencja od sąsiadów

Wtorek 13.11.2018

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna o Boże prowadzenie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny

2.      + Edmund i Ryszard oraz rodzice z obojga stron

18:30

1.      Dziękczynno-błagalna w intencji wnuka Stanisława Hyży

2.      + Zbigniew Dubelawski, Jurii Czuban i Anna Zabratańska

Środa 14.11.2018

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla ks. Witolda z okazji imienin

2.      + Rodzice Elżbieta i Julian oraz Jan, Julian, Irena, Zygmunt, Arnold, Władysław, Jerzy, Maria

3. + Tadeusz i Jarosław oraz zmarli z rodzin Supińskich i          Jastrzębskich

18:30

1.      + Tomasz Horała w 29 rocz. śmierci

2.      + Wojciech Jagielski w 6 rocz. śmierci

Czwartek 15.11.2018

08:00

1.      + Jan Zerka w 32 rocz. śmierci oraz Janina w 1 rocz. śmierci zmarli z rodziny

2.      + Helena i Stanisław oraz zmarli z rodzin z obojga stron, przyjaciele, Janina Miętki

18:30

1. Dziękczynno-błagalna o wszelkie potrzebne dary dla rodziców pięciu Róż Różańcowych modlących się w intencji swoich dzieci oraz o życie wieczne dla zmarłych.

2. Helmut, Henryk, Halina, Edmund, Barbara, Edmund i Roman

Piątek 16.11.2018

08:00

1.      + Bronisław Mrozowski, jego rodzice i rodzeństwo oraz zmarli z rodziny

2.      + Remigiusz Chuk w 16 rocz. śmierci oraz Józef, Stanisława i Krzysztof

18:30

1.      + Józef Łada w 6 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

2.      + Ludwik Soboczyński w 3 rocz. śmierci, Agnieszka i Dariusz Gruchała oraz dziadkowie i zmarli z rodziny

3. Dziękczynna za dar życia Stanisława Zenona i za jego rodzinę

 

Sobota 17.11.2018

08:00

1.      + Zmarli krewni z rodziny Gadjdów i Welonczyków

2.      + Siostra Janina Witkowiak, Krzysztof i Władysława

3.      + 2 rocz. śmierci Krzebietke Bronisława oraz Paweł Bulczak, Erna i Franciszek Lademan

18:30

+ Franciszek Płoszczyca w 8 rocz. śmierci

Niedziela 18.11.2018

08:00

1.      Dziękczynno-błagalna w 55 rocz. ślubu Gizeli i Rudolfa Szyrowskich z prośba o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

2.      + Żona Irena oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo

10:00

W intencji parafii

11:30

+ Jan w 41 rocz. śmierci, Aniela, Maria, brat Jan Dobke

13:00

+ Mąż Leon Jarzębski w 32 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz Mieczysława, Brunon i Jerzy

18:30

W intencji uzdrowienia duszy i ciała

17:00DK