Terminy odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek - Sobota - godz. 15.00 (dolny kościół)

Niedziela - godz. 9.30 ( górny kosciół)

 

 

Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

 

 • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
 • Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
 • Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
 • Modlitewne wspieranie wspólnoty.

 

Środki:

 • Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta
 • Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym
 • Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę

 

Zobowiązania:

 • Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
 • Ufać Miłosierdziu Bożemu
 • Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże
 • Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego
 • Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)
 • Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego

 

Uczynki Miłosierdzia:

 1. Upominać grzesznych.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

 

Jezus Miłosierny w Warszawie


 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002