1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3477
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3916
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5805
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4774
5 Parafialny Zespół Caritas 4773