1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4135
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4475
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6891
4 Parafialny Zespół Caritas 5307