1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4399
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4727
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 7405
4 Parafialny Zespół Caritas 5535