1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3044
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3514
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5138
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4326
5 Parafialny Zespół Caritas 4388