1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3167
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3611
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5314
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4438
5 Parafialny Zespół Caritas 4505