1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4239
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4580
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 7095
4 Parafialny Zespół Caritas 5399