1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3301
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3730
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5509
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4577
5 Parafialny Zespół Caritas 4612