Duszpasterz: ks. Jacek Socha

Lider:

- Wojciech Stoltman  (kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

Spotkania:

* poniedziałek 18:30 w sali konferencyjnej w hospicjum gdańskim (ul. Kopernika 6, Gdańsk)

*  oraz spotkania domowe

Co Wspólnota mówi o sobie?

Rok 2012 był czasem przełomowym dla wspólnoty Chrystus Powróci z kilku powodów. Po pierwsze kończył początkowy okres zawiązywania wspólnoty. Po drugie zaprzyjaźniona wspólnota z Torunia – Dom Zwycięstwa – przeszkoliła nas w parafii św. Mikołaja z tego,  czym jest i jak używać kursu Alpha jako narzędzia nowej ewangelizacji. Wówczas podjęliśmy decyzję o używaniu Alpha w kontekście katolickim, w dziele ewangelizacji. Pierwsza edycja kursu Alpha z racji, że nie przyciągnęła zbyt wielu uczestników, była bogatym i odnowieniowym doświadczeniem dla nas jako organizatorów. Z racji, że większość członków wspólnoty pochodzi z Gdańska, większość edycji kursu Alpha zorganizowaliśmy w Gdańsku: w Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek, w sali konferencyjnej Hospicjum im. ks. Dutkiewicza. W 2013 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy kurs Alpha w par. Św. Mikołaja w Gdyni. Ta edycja była momentem inspirującym nie tylko dla Wspólnoty Chrystus Powróci, ale także Wspolnoty SNE Magnificat oraz innych parafian. Część uczestników co tydzień przyjeżdżała specjalnie z Gdańska przez 11 tygodni. W latach kolejnych organizowaliśmy kolejne edycje Alpha m. in. w parafii Brata Alberta w Gdańsku, w parafii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej oraz w parafii św. Barbary w Gdańsku. W porozumieniu z Krajowym Biurem Alpha z Krakowa poczuwamy się do odpowiedzialności za dzieło Alpha i propagowanie go w naszym regionie. Ufamy, że w najbliższym czasie uda się utworzyć lokalne biuro Alpha. Z racji tego, że Alpha jest bliska naszym sercom to uwidocznia nasz charyzmat i jest jednocześnie pierwszym elementem formacji. Praktycznie każda osoba, która staje się członkiem wspólnoty wpierw przeżywa swój Kurs Alpha jako uczestnik. Potem każdy z członków wspólnoty przechodzi szkolenie i jest zachęcany do tego aby posługiwać przy kolejnych edycjach. Mieliśmy też okazję do współudziału w prowadzeniu rekolekcji przez naszego opiekuna ks. proboszcza Jacka Sochę na Rotmance i w Oliwie. Jako elementy formacji na różnych etapach używaliśmy m. in.: studium Dziejów Apostolskich w oparciu o wydawnictwo Pallotinum, materiałów i książek ks. Prof. Franciszka Blachnickiego, KKK, apologetyki katolickiej „Przyczyny wiary”. Na spotkaniach w gdyńskim "Mikołaju" słowem na bazie rozważań papieża Franciszka dzielił się z nami ks. proboszcz Jacek Socha. W ostatnim czasie co raz częstszą formą formacji stają się też mniejsze lub i większe rekolekcje (konferencje). Kilka razy mieliśmy okazje współorganizować wydarzenia z ks. Peterem Hockenem, innymi goścmi. Mogliśmy słuchać o: II Soborze Watykańskim, czasach ostatecznych i o Izraelu i jego roli. Dodatkowo staramy się,  aby co najmniej raz w roku mieć wyjazdowy weekend wspólnoty, zazwyczaj w wakacje lub w okresie około noworocznym. Obecnie Wspólnotę Chrystus Powróci stanowi ok. 30 osób dorosłych i ok. 10 dzieci.

 

Więcej informacji i zapisy:  https://www.facebook.com/KursAlfa3Miasto

 Chrystus powróci nowe

 Chrystus Powróci

Chrystus powróci

 

 

Tożsamość wspólnoty:
* Jesteśmy chrystocentryczną, charyzmatyczną wspólnotą katolicką, której głównym celem jest przygotowanie otoczenia na powtórne przyjście Jezusa.
* Jesteśmy  wspólnotą, która jest członkiem kandydującym do European Network of Communities (ENC) http://e-n-c.org/en/home
1. Chcemy być uczniami Jezusa poprzez szerzenie Ewangelii i pomoc innym we wzroście duchowym.
2.Zależy nam na budowaniu jedności wśród chrześcijan wszystkich denominacji.
3. Naszym głównym autorytetem jest Pismo Święte i nauczanie Koscioła katolickiego.
4. W naszych działaniach bazujemy na nauczaniu Soboru Watykańskiego II
5. Staramy się budować silne, rodzinne relacje wewnątrz wspólnoty.
Historie życia każdego z nas są bardzo różne. Jednak tym, co nas łączy jest osoba Jezusa Chrystusa. W różnym momencie życia, przez wiarę, każdy z nas osobiście uznał w Jezusie Zbawiciela. Wierzymy, że Bóg pragnie budować z nami bliską relację. Chce być naszym Ojcem i najlepszym Przyjacielem. Ale, w jaki sposób można rozpocząć relację z wielkim Bogiem…?
Musisz wiedzieć, że Bóg Cię kocha i chce z Tobą spędzić całą wieczność.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.(J, 3,16)
Tym, co nas oddziela od Boga jest nasz grzech: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze”(Iz, 53,6)
Konsekwencją grzechu jest duchowa śmierć: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, (...) (Rzym 6:23)
Dlatego właśnie Jezus przyszedł na ziemię. Tylko On jest jedyną odpowiedzią na problem grzechu. On umarł za nasze grzechy zamiast nas. Gdyby tego nie zrobił to my musielibyśmy umrzeć: "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rzym 6:23) , "Każdy zgrzeszył i pozbawiony jest chwały Bożej" (Rzymian 3, 23).
Jezus zrobił już wszystko, aby Ciebie uratować. Zadaniem każdego z nas jest po prostu przyjęcie Jego ofiary:
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2:8-9)
Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się z Bogiem zaproś Go do swojego życia.
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz (Rzym. 10:9)
Możesz to zrobić modląc się:
„Jezu, chcę Cię poznać. Chcę, abyś wszedł w moje życie. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za mój grzech, abym mógł doświadczyć pełni Twojego przebaczenia i akceptacji. Tylko Ty możesz uzdolnić mnie do przemiany w taką osobę, jaką mam być zgodnie z Twoim zamysłem. Dziękuję Ci za to, że mi przebaczyłeś i że dajesz mi życie wieczne z Bogiem Ojcem. Powierzam Ci swoje życie. Proszę, uczyń z nim, co zechcesz. Amen”.