O sakramencie chorych: http://7pierwszych.pl/namaszczenie/

Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia).
Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się w każdą I sobotę miesiąca w godzinach 800 - 1200 podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)