O sakramencie chorych: http://7pierwszych.pl/namaszczenie/

Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). W razie zaistnienia takiej potrzeby nalezy kontaktować się z Biurem Parafialnym.


Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)