Przyjaciel Boga    |    Wzrastanie     |    Słowo Pana     |    Ślady Boga    |    Bóg z nami


Bogaty młodzieniec

Pragnienie Jezusa

Niewidomy żebrak

Miłować całym sobą

Wdowi grosz

Oczekiwać Jezusa

Jezus mój Król i Pan 

Mieć serce otwarte

Zerwać z grzechem

Moc Słowa Bożego

Czekać z Maryją

Przyjąć Jezusa

Przyjąć Boże natchnienie

Znaki obecności Jezusa

W Ojcowskiej miłości 

Zróbcie wszystko

W mocy Ducha

Wierność Jezusowi i Ewangelii

Wypłyń na głębię

Jezus mi błogosławi

Serce zdolne przebaczyć

Jeśli jesteś Synem Bożym

Boże natchnienia

Potrzeba nawrócenia

W ramionach Ojca

Z Jezusem umęczonym

Spotkać Zmartwychwstałego

Rozpoznać Jezusa w codzienności

Zaufać Dobremu Pasterzowi

Serce zdolne do miłowania

Miłosne trwanie w Bogu

Uwierzyć obietnicom Jezusa

Przyjąć Ducha Pokoju i Mocy

Uwielbić Trójcę Świętą

Wnosić pokój

Miłosierdzie Ojca

Przymnóż nam wiary

Modlić się wytrwale

Wytrwać przy Bogu