Przyjaciel Boga    |    Wzrastanie     |    Słowo Pana     |    Ślady Boga    |    Bóg z nami


 Znak krzyża

Bóg najlepszym Ojcem

Bóg stwórcą wszystkiego

Bóg nas stworzył

Bóg stworzył świat niewidzialny

Bóg powierza nam cały świat