Start

2-5 grudnia 2018 r.

Głos Mikołaja zaprasza do skorzystania z nagrań rekolekcyjnych na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCloW1cN6eAZE3EK5IwhjUGQ

 

Gdynia, 2018-11-29

Od osamotnienia do więzi

Moi Drodzy,

    Żyjemy w tej części świata, która płaci ogromną cenę za utrzymanie lub podnoszenie standardu życia, tą ceną są więzi międzyludzkie. Relacje między ludźmi słabną do tego stopnia, iż niektóre kraje, chcąc pomóc obywatelom, tworzą ministerstwa do spraw samotności, co jest całkowicie nowym zjawiskiem.  Jednym z przejawów umierania więzi jest również to, iż dajemy i otrzymujemy coraz więcej prezentów, a nie dajemy i nie otrzymujemy darów. W prezencie nie ma człowieka, w darze jest coś ze mnie. Można zasypać dziecko lub dorosłą osobę prezentami nie dając mu siebie, a można dać siebie ofiarując coś bardzo skromnego i prostego, a nade wszystko dając drugiemu swój czas i serdeczność. 

Więcej…

 


„Wiara – instrukcja obsługi. Jak zachować głęboki pokój w codzienności?”

Głosi: diakon Marcin Gajda

REKOLEKCJE ADWENTOWE I ODPUST KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA

1-6 grudnia 2018 r.

Więcej…

 

1. 11 listopada, w niedzielę, przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny podczas Mszy świętej o godz. 10:00. Zachęcamy też do wywieszenia tego dnia flagi narodowej. W liście pasterskim polscy biskupi piszą w następujący sposób:

Drodzy Siostry i Bracia!

    Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej. Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę.

Więcej…

 

1. Ks. Andrzej Sieg, proboszcz parafii NMP z Lourdes w Otominie, dziękuję za kwestę na rzecz budującej się parafii. W minioną niedzielę zebrano na ten cel 5400 zł.

2. Rozpoczęły się prace nad instalacją kanalizacyjną do zaplecza dolnego kościoła. W najbliższych dniach wybudowane zostaną trzy nowe studnie kanalizacyjne, następnie instalacja zostanie przedłużona do zaplecza  dolnego kościoła. Rozpoczęte prace utrudnią dotarcie do kościoła od strony ul. Młyńskiej, za co przepraszamy. Nastepnie czekają nas poważne remonty wewnątrz zaplecza dolnego kościoła, tak by mogły tam powstać toalety dla wszystkich wiernych. Zapraszamy panów do pomocy przy pracach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Więcej…

 


1. Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych potrwają do środy włącznie. Natomiast ostatnie spotkanie różańcowe dla dzieci odbędzie się w poniedziałek o 17:00.

2. Kartki na wypominki można składać dzisiaj po każdej Mszy świętej w biurze parafialnym.
Za zmarłych będziemy modlili się w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, tzn. od 2 do 8. Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach każdego dnia oktawy o 18:30, a w niedzielę o 10:00.

Więcej…

 

Modlitwa ze świetymi

 

      

1. Trwa 24 godzinne uwielbienie z dolnym kościele, do godziny 15:00. Zapraszamy wszystkich do tej modlitwy.

2. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy codziennie o 17:45, a z udziałem dzieci w poniedziałek, środę i piątek o 17:00.

Więcej…