Start


1. Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski, stąd po Mszy Świętej kwesta na stypendia dla ubogiej młodzieży. Stypendia, wypłacane są dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski i pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty.

2. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w poniedziałki i piątki na 17:00.

Więcej…

 

 

 


1. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w: poniedziałki i piątki na 17:00.

2. Święto patronalne Żywego Różańca obchodzić będziemy w poniedziałek, 7 października. Członków Żywego Różańca i wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło zapraszamy tego dnia na różaniec o 17:45 i Mszę świętą o 18:30.

Więcej…

 

 


1. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w: poniedziałki i piątki na 17:00.

2. Katechezy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do Bierzmowania, którzy nie uczestniczą w spotkaniach „Postcresima”,  będą w czwartki o godz. 19:30 do 20:30 w sali nr 10 w domu parafialnym.

Więcej…

 

 

     Z rekolekcji dla Wspólnoty SNE Magnificat, które przeżyliśmy w dniach 20-22 września 2019 r. u sióstr franciszkanek w Sobieszewie, pozostanie wiele pięknych treści, jednkaże najmocniej wybrzmiał cytat z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego:"...każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego, niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on ją rozumie źle, niech go poprawi z miłością" (CD 22). Rekolekcje poprowadziła, po mistrzowsku, Ewa Kuczkowska. Uczyliśmy się komunikacji, bycia słuchaczami i mówcami, chrześcijańskiego rozumienia asertywności, po to by przeżyć komunię - jedność.

IMG 3248