8 marca 2019 r.,  w ramach rekolekcji dla muzyków,  odbył się piękny koncert w wykonaniu: Olgi Boczar, Agnieszki Musiał i Małgorzaty Hutek oraz towarzyszących im muzykom-instrumentalistom z Trójmiasta.

Zdjęcia : Michał Chojnowski

koncert

 

koncert 1

koncert 2

koncert 4