Start Aktualnosci

Aktualnosci

     Wręczając Pismo Święte podczas katechez Zwiastowania wypowiadałem słowa: "Przyjmij obietnice dane naszym ojcom. Przyjmij je jako wypełnione w Jezusie Chrystusie. Niech one zaprowadzą Ciebie do Życia".
      Jakie obietnice niosło w sobie żydowskie święto Chanuka i jak one wypełniły się w narodzinach Jezusa Chrystusa?
Zapraszam na spotkanie, które dopomoże nam w odpowiedzi na te pytania.

Chanuka 1Chanuka 3

 

5 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie zatytułowane: "Czy wystarczy być dobrym?". Wzięło w nim udział około 400 osób. Poniżej zamieszczamy ciekawą refleksję-relację Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego

Szymon Hołownia

Więcej…

 

Bezradność wobec narkotyków, alkoholu i innych uzależnień!!!

Przyjdź i posłuchaj, że można wyjść z największej ciemności.
Przyjdź i dowiedz się co to jest Cenacolo?

Świadectwa młodych mężczyzn ze Wspólnoty Cenacolo będzie można usłyszeć w najbliższą niedzielę, 5 listopada (8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 -dolny kościół, 18:30)

Zapraszamy

cenacolo

 

 
 

 
Więcej artykułów…