1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3484
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3922
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5815
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4780
5 Parafialny Zespół Caritas 4778