1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3343
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3785
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5578
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4627
5 Parafialny Zespół Caritas 4655