1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2905
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3394
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4899
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4211
5 Parafialny Zespół Caritas 4258