1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2350
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 2895
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4139
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 3654
5 Parafialny Zespół Caritas 3783