1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4393
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4718
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 7397
4 Parafialny Zespół Caritas 5530