1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3606
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4038
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6050
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4901
5 Parafialny Zespół Caritas 4890