1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3003
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3473
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5044
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4294
5 Parafialny Zespół Caritas 4340