1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2544
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3074
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4392
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 3863
5 Parafialny Zespół Caritas 3938