1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2468
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3004
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4278
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 3785
5 Parafialny Zespół Caritas 3871