1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2651
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3152
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4545
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 3960
5 Parafialny Zespół Caritas 4020