1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3110
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3566
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5213
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4388
5 Parafialny Zespół Caritas 4463