1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2412
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 2945
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4203
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 3717
5 Parafialny Zespół Caritas 3826