1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 2760
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3255
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 4723
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4082
5 Parafialny Zespół Caritas 4118