1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4006
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4375
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6660
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 5290
5 Parafialny Zespół Caritas 5199