1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 4114
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 4448
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 6841
4 Parafialny Zespół Caritas 5286