1 Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością 3230
2 Anonimowi Alkoholicy "Horyzont" 3660
3 Anonimowi Depresanci "Optymiści" 5404
4 Grupa Wsparcia dla rodzin z różnymi problemami 4504
5 Parafialny Zespół Caritas 4546